2022 Iň köp satylýan derýa çybyklary Tüwi nahary gyzgyn we turş tüwi naharlary

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady: liuzhou derýasy tüwi nahary
marka: JIAWEILUO
gelip çykan ýeri: Liuzhou, Guangxi, Hytaý
Agramy: 0.35kg
gaplamak: Torba gaplamak
şahadatnama: BRC 、 HACCP 、 ISO 、 IFS
hyzmat: Omörite, OEM, ODM we beýleki hyzmatlary dadyň
Saklamak şertleri: Adaty temperatura ammary

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

derýa çybyklary tüwi nahary:

2021 Iň köp satylýan derýa çybyklary4

1. Aýratynlyklary

(1) .Style: Gaýnatmagyň stili

(2).Tagam: bu köne liuzhou tagamyny ýokary derejede dikelden täze önümimizdir. Highokary temperaturada gowrulan täze nohut olara tagamy başga bir derejä çykarýan baý, çylşyrymly dokumany berýär. Aga agajynyň gulagy iýmitlenmäge baý we tagamly. Gurady turpyň uzak ysy we ýakymly tagamy bar. Uzyn noýba hoşboý ysly.

(3).Üstünligi: “Jiaweiluo Snail” nahary halk üçin elýeterli baha, baý gap-gaç tagamlary, üýtgeşik tagam we her önüm üçin berk gözegçilik bilen hyzmat edýär.

2. önümiň spesifikasiýasy:

NW

350g

GW

 

Bukja salmak

Esasy maddalar

Agramy (g)

Esasy maddalar

Agramy (g)

Guradylan tüwi naharlary

120

Agaç gulak, guradylan gödek, turş uzyn noýba,

45

Derýa ulitka çorbasy

65

Bişen noýba taýaklary

15

Çili ýagy

20

Bişen nohut

10

Bambuk atyşy

40

Sirke

20

Bägül ýumurtga

15

Iýmitleniş maglumatlary (başyna / 100g, ýokumly salgylanma bahasy%)

Haryt

Kuwwat

Belok

Fatag

Uglewod

Na

tüwi nahar paketi

1476KJ, 18%

3g, 5%

0

83,8g, 28%

11mg, 1%

tagamly paket

998KJ, 12%

7.5g, 13%

22g, 37%

3.3g, 1%

2080mg, 104%

3. Saklamak şertleri:Salkyn we gurak ýerde saklaň.

4. Saklanyş möhleti:Öndürilen senesinden alty aý.

2021 Iň köp satylýan derýa çybyklary29

Marka giriş:

• 2015-nji ýylda bilelikde işlemek arzuwy bilen birnäçe ýaşlar “Shanyuan Food Co., LTD” -ni esaslandyrdylar.Batyr, gujurly we öňde durýarlar.6 ýyllyk ösüşden soň, kompaniýa kiçigöwünli ussahanadan Liuzhou şäherindäki az sanly çybyk kärhanalarynyň birine öwrüldi.Mundan başga-da, şanyuanyň alty sany garaşsyz markasy we birnäçe OEM markasy bar. Kompaniýa iň adaty bişirmek usullaryny, çagalyk ýatlamalaryny, tagam ýatlamalaryny yzarlaýar!Derýa çüýrük tüwi naharlaryny ýasamagyň asyl niýeti, her kime islendik ýerde we islendik ýerde hakyky tüýdükli luosifen iýmäge rugsat bermekdir!Öýüň tagamyny gaty küýseýän köp dost üçin arzuw.

2021 Iň köp satylýan derýa çybyklary3

Dürli OEM / ODM hyzmatlaryny hödürleýäris, şol sanda tagamy özleşdirmek, logotipi düzmek, gaplamagy özleşdirmek we ş.m., islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis!
Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris!

2021 Iň köp satylýan derýa çybyklary6
2021 Iň köp satylýan derýa çybyklary5
2021 Iň köp satylýan derýa çybyklary7

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler