Hytaýyň iň gowy derýa çybyklary Tüwi nahary Hytaý nahary

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady: liuzhou derýasy tüwi nahary
marka: JIAWEILUO
gelip çykan ýeri: Liuzhou, Guangxi, Hytaý
Agramy: 0.35kg
gaplamak: Torba gaplamak
şahadatnama: BRC 、 HACCP 、 ISO 、 IFS
hyzmat: Omörite, OEM, ODM we beýleki hyzmatlary dadyň
Saklamak şertleri: Adaty temperatura ammary

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

derýa çybyklary tüwi nahary:

Hytaýda iň gowy derýa çüýrükleri Tüwi N2

1. Aýratynlyklary

(1).Usul: gaýnadyş stili

(2).Tagam: luosi tüwi tagamynyň özboluşly tagamy bar, bu turş, ýakymly, hoşboý ysly, täze görnüşde Hytaýda gowy tanalýar ... agar agajynyň gulagy, guradylan turp, turş bambuk ýaly baý maddalardan ýasalan, olar iýmitlenmek we ýumşak.

(3).Üstünligi: jiaweiluo derýa çüýrük tüwi nahary halka elýeterli baha, baý gap-gaç tagamlary, üýtgeşik tagam we her önüm üçin berk gözegçilik bilen hyzmat edýär.Carryük götermek üçin amatly we ýokary çykdajyly sagdyn ulitka nahary, köpleriň göwnünden turdy.Sarp edijileriň islegini kanagatlandyrýar we “The Times” -iň tendensiýasyna eýerýär.

2. Önümleriň spesifikasiýasy:
“Luozhou” tüwi nahary, ýakymly, ysly, täze, salkyn we yssy tagamlara eýe bolup, liuzhou naharlarynyň arasynda birinji ýerde durýar.Liuzhou şäheriniň özboluşly ýumşak we ýylmanak tüwi naharyndan, bambuk baldagy, nohut, gowrulan noýba taýaklary we ş.m. ýaly maddalardan ybarat. Baý we orta turş we ýakymly tagam luozhou derýasynyň ulitkasynyň gaýnadylan suwy bilen birleşdirilýär.Sideörite gap-gaç naharlary:

NW

350g

GW

 

Bukja salmak

Esasy maddalar

Agramy (g)

Esasy maddalar

Agramy (g)

Guradylan tüwi naharlary

120

Agaç gulak, guradylan gödek, turş uzyn noýba,

45

Derýa ulitka çorbasy

65

Bişen noýba taýaklary

15

Çili ýagy

20

Bişen nohut

10

Bambuk atyşy

40

Sirke

20

Bägül ýumurtga

15

Iýmitleniş maglumatlary (başyna / 100g, ýokumly salgylanma bahasy%)

Haryt

Kuwwat

Belok

Fatag

Uglewod

Na

tüwi nahar paketi

1127KJ, 13%

0,5g, 1%

0

63.5g, 21%

21mg, 1%

tagamly paket

1136KJ, 14%

3.1g, 5%

13.2g, 22%

35g, 12%

1616mg, 81%

3. Saklamak şertleri:Salkyn we gurak ýerde saklaň.

4. Saklanyş möhleti:Öndürilen senesinden alty aý.

Hytaýyň iň gowy derýa çybyklary Tüwi N21

Berilýän hyzmatlar:

Always biz hemişe öz korporatiw medeniýetimizi gurmagy talap edýäris. Ilki bilen, bitewilige esaslanyp, maksadymyz hökmünde gowy kompaniýa abraýyny döredýäris. Hyzmat düşünjämiz birinji derejeli hyzmat aňyny we müşderiniň kanagatlanmasyny yzygiderli yzarlamagy güýçlendirýär.
Önümlerimiziň hili synagdan geçdi we ISO9001, ISO22000, HACCP, US FDA, EU IFS, BRCGS goşa kepilnamasy bilen synagdan geçdi we standartlara ýetdi. Daşary ýurt agentlerini, dilerlerini, söwdagärlerini we beýleki hyzmatdaşlygyny gözleýäris, win- bilelikde hyzmatdaşlygy gazanmak.

Hytaýyň iň gowy derýa çybyklary Tüwi N11

Daşarda gezip ýören liuzhou adamlar üçin derýa ulitka tüwi nahary diňe bir açlygyny kanagatlandyryp biljek iýmit däl, eýsem nostalgiýa we iýmitdir.
Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Hytaýyň iň gowy derýa çybyklary Tüwi N16
Hytaýyň iň gowy derýa çybyklary Tüwi N18
Hytaýyň iň gowy derýa çybyklary Tüwi N15

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler