Iň oňat baha derýa çybyklary Tüwi nahary markasy tüwi naharlary

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady: liuzhou derýasy tüwi nahary
marka: JIAWEILUO
gelip çykan ýeri: Liuzhou, Guangxi, Hytaý
Agramy: 0.305kg
gaplamak: Torba gaplamak
şahadatnama: BRC 、 HACCP 、 ISO 、 IFS
hyzmat: Omörite, OEM, ODM we beýleki hyzmatlary dadyň
Saklamak şertleri: Adaty temperatura ammary

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

derýa çybyklary tüwi nahary:

Iň oňat baha derýa çybyklary Tüwi N2

1. häsiýetli

(1) .Style: Gaýnatmagyň stili.

. ]

(3). Üstünlik Lu Luosifeniň esasy düzümi, 10 minut gaýnandan soň ýakymly tagamly tüwi naharlarydyr.Dürli gap-gaç tagamlaryna we ýörite Luosifen sousyna goşsaňyz ajaýyp nahar çykar. Lousifeniň turş we ýakymly tagamy hakykatdanam işdäaçar.Onuň ýakymly tagamynyň syry, tagamyňyza itergi berýän duzlanan bambuk baldaklarydyr.

2. Önümleriň spesifikasiýasy:
Luosifen gyzgyn zat, Guangxi-den ýerli tagam bolup, köplenç onlaýn satylýar.Geň galdyrýan zat, ysly bolsa-da, baý tagamly bolmagydyr. Esasy maddalar aşakda görkezilýär:

NW

305g

GW

 

BukjaInsert

Esasy maddalar

Agramy (g)

Esasy maddalar

Agramy (g)

Guradylan tüwi naharlary

120

Agaç gulak guradylan gödek, turş uzyn noýba

35

Derýa ulitka çorbasy

65

Bişen noýba taýaklary

15

Çili oi

20

Bişen nohut

10

Bambuk atyşy

35

Iýmitleniş maglumatlary (başyna / 100g, ýokumly salgylanma bahasy%)

Haryt

Kuwwat

Belok

Fatag

Uglewod

Na

tüwi nahar paketi

1501KJ, 18%

2.4g, 4%

1,2g, 2%

83.3g, 28%

31mg, 2%

tagamly paket

779KJ, 9%

5,8g, 10%

14,7g, 25%

8g, 3%

2501mg, 125%

3. Saklamagyň ýagdaýy:otag temperaturasynda saklanýar.

4. Saklanyş möhleti:Öndürilen senesinden alty aý.

Derýa ulitka tüwi nahary:

Önümçiligi we marka täsirini giňeltmek üçin ýerli senagat konsentrasiýa sebitinde ýerleşdik, Liuzhou tehnologiýa senagaty zawodynda şertnama baglaşdyk, 18 000 inedördül metrden gowrak meýdany giňeltdik, awtomatlaşdyrmagyň we akylly logistikanyň birleşmegine doly göz ýetirdik.Häzirki wagtda bu kompaniýanyň 400-den gowrak işgäri bar we esasy işi gündelik elektroniki söwda, oflayn marketing we OEM pudaklaryna bölünýär, gündelik önümi 350 000 paket.

Iň oňat baha derýa çybyklary Tüwi N1

Dürli OEM / ODM hyzmatlaryny hödürleýäris, şol sanda tagamy özleşdirmek, logotipi düzmek, gaplamagy özleşdirmek we ş.m., islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis!
Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Iň oňat baha derýa çybyklary tüwi N13
Iň oňat baha derýa çybyklary tüwi N11
Iň oňat baha derýa çybyklary tüwi N12

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler